Další citáty o štěstí

Nejšťastnější ze všech lidí je ten, kdo si nejméně žádá.
Buddha
Nauč se vážit si toho, co máš, než Tě čas donutí vážit si toho, cos měl.
neznámý autor
Štěstí, to neznamená nemít žádné problémy, ale umění se s nimi vypořádat.
Charles Louis de Secondat Montesquieu 1689-1755
Dospěl ten, kdo je šťastný sám se sebou.
Osho 1931-1990
Neexistuje cesta ke štěstí, štěstí je cesta.
Konfucius 550 př.n.l.- 479 př.n.l.
Největší tajemství štěstí spočívá v usměrňování svých tužeb a milování toho, co máme.
Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil 1706-1749
Čím větší štěstí, tím menší víra.
italské přísloví
Štěstí nespočívá v tom, že budete dělat to, co dělat chcete, ale že chcete dělat to, co děláte.
Friedrich Nietzsche 1844-1900
Štěstí, o které se nemůžeme podělit s přítelem, je jen poloviční štěstí.
Mahátma Gándhí 1869-1948
Štěstí ani neštěstí se neměří zvenku, ale zevnitř.
Giacomo Leopardi 1798-1837
Tři zákony štěstí: mít co dělat, mít koho milovat, mít v co doufat.
Immanuel Kant 1724-1804
Nezraň toho, kdo stejně jako Ty hledá štěstí, chceš-li být šťasten.
Buddha
Štěstí je, když to, co děláš, co myslíš a co říkáš je v harmonii.
Mahátma Gándhí 1869-1948
Štěstí, to je často opakované potěšení.
Arthur Schopenhauer 1788-1860
Největším životním štěstím člověka je přesvědčení, že je milován.
Victor Hugo 1802-1885
Opravdové štěstí nepotřebuje štěstí.
Lucius Annaeus Seneca 4 př.n.l.- 65 n.l.
Ve štěstí rozum, v neštěstí trpělivost.
francouzské přísloví
Ze všech věcí, které nás v životě dělají šťastnými je přátelství ta největší.
Epikúros 341 př.n.l.- 270 př.n.l.
Šťastné dny našeho života vnímáme až tehdy, když přijdou dny nešťastné.
Arthur Schopenhauer 1788-1860
Radost není ve věcech, ale v nás.
Richard Wagner1813-1883
Šťastný nebude nikdy ten, koho trápí, že druhý je šťastnější.
neznámý autor
To, že někdy nedostaneme vše, po čem toužíme, je občas velké štěstí.
Dalajláma
Kdo je šťastný, nemá pochopení pro strast.
Marcus Fabius Quintilianus 35-100
Pravé štěstí stojí velmi málo, je-li drahé, není kvalitní.
François-René de Chateaubriand 1768-1848
Člověk je stvořen ke štěstí, stejně jako pták k letu.
Vladimir Galaktionovič Korolenko 1853-1921
Ke štěstí není žádný klíč, štěstí má dveře stále otevřené!
neznámý autor
Lidské štěstí nestojí stále na stejném místě.
Hérodotos 484 př.n.l.- 425 př.n.l.
Teoreticky je zde možnost dokonalého štěstí: když budeme věřit ve vlastní nezničitelnost, ale nebudeme jí chtít dosáhnout.
Franz Kafka 1883-1924
Štěstí je odměna, kterou získají ti, kdo ji nežádají.
Anton Pavlovič Čechov 1860-1904
Štěstí je vždy nestálé a nejisté.
Lucius Annaeus Seneca 4 př.n.l.- 65 n.l.
Jsi-li šťastný, nekřič moc nahlas, neštěstí má slabý spánek.
neznámý autor
Štěstí záleží z velké části na fantazii.
italské přísloví
Není jiný způsob, jak být šťasten, než žít pro druhé.
Lev Nikolajevič Tolstoj 1828-1910
Nikdy nejsme tak šťastní ani nešťastní, jak si sami myslíme.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Šťastni jsme jen v okamžiku, kdy jsou uspokojené naše radosti a vášně.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Největší radost je ta nečekaná
Sofoklés 496 př.n.l.- 406 př.n.l.
Štěstí je pohádkový obchod, čím víc jej dáš, tím víc ho dostaneš.
Blaise Pascal 1623-1662
Štěstí je přát si to, co máte.
Svatý Augustin 354- 430
Krása není víc, než příslib štěstí.
Stendhal 1783-1842
Lidé vždy ochotně vymění trochu štěstí za trochu jistoty.
Sigmund Freud 1856-1939
Štěstí tkví ve vkusu, ne ve věcech. Šťastní jsme, když jsme takoví, jací chceme být, ne když děláme to, co se líbí ostatním.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Jak hořký je pohled na štěstí skrze oči jiného.
William Shakespeare 1564-1616
Dobrou náhradou za štěstí, je zvyk.
Alexander Sergejevič Puškin 1799-1837
Materiální neštěstí odpočívá vždy na číslech.
Honoré de Balzac 1799-1850
Radost je naděje ve věčné štěstí.
Matka Tereza 1910-1997
Je jen jedna velká vášeň, vášeň pro štěstí.
Denis Diderot 1713-1783
Být stále nešťastný, ale ne moc, to je nezbytná podmínka pro málá občasná štěstí.
Giacomo Leopardi 1798-1837
Štěstí je almužna, hozená žebrákovi, která odkládá bolest na další den.
Arthur Schopenhauer 1788-1860
O nás