Další citáty o odpuštění

Dřív musíš pochopit, než dokážeš uvěřit.
Thomas Müntzer 1488-1522
Vše lze hodit za hlavu, jen ne svědomí.
Václav Kliment Klicpera 1793-1859
Kdo neodpouští stále jen sobě, snáze odpouští ostatním.
Talmud
Odpustit dokážeme pouze potud, pokud milujeme.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Do vzniklých nedorozumění netahejme věci minulé a snažme se řešit pouze nastalou situaci.
Dalajláma
Kdo pochopil vše, vše i odpustil.
Tomáš Akvinský 1255-1274
Láska dokáže odpustit jakýkoli hřích, jen ne ten, který je spáchaný proti ní.
Oscar Wilde 1854-1900
Nevinnost najdeme jen v těch nejmenších.
Dante Alighieri 1265-1321
Kdo lituje, že se provinil, je téměř nevinný.
Lucius Annaeus Seneca 4 př.n.l.- 65 n.l.
Lze odpustit vše, k čemu má člověk sílu se přiznat.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Spíše se dají omluvit naše chyby než cesty, jimiž se je snažíme utajit.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Spánek je ze všech nejmilosrdnější, odpouští nám i našim viníkům.
Karel Čapek 1890-1938
Msta-rozkoš pro hnidopišské a slabé povahy.
Decimus Iunius Iuvenalis 60?-140?
Uvědomovat si své provinění je počátkem spasení.
Lucius Annaeus Seneca 4 př.n.l.- 65 n.l.
Srdce obměkčí nejvíc vědomí vlastní viny, ale nic jej nezatvrdí víc, než víme-li, že máme pravdu.
Talmud
Bůh mi odpustí-konečně je to jeho práce!
Heinrich Heine 1797-1856
Většina náboženských tradic je postavena na základě stejného sdělení: láska, soucit a odpuštění jsou důležité věci, které by měly být součástí našeho každodenního života.
Dalajláma
Odpuštění je boží přikázání.
Martin Luther 1483-1546
Je snazší odpustit nepříteli, než příteli.
William Blake 1757-1827
Kdo po Tobě hodí kámen, po tom hoď chlebem.
české přísloví
Vždy odpouštěj svým nepřátelům, ničím je víc nerozčílíš.
Oscar Wilde 1854-1900
Šťastný je ten, kdo dokáže odpouštět.
neznámý autor
Jak nešťastný je, kdo nedokáže odpustit sám sobě.
Publilius Syrus 1.st. př.n.l.
Odpusť synu, muži jsou muži a ti potřebují chybovat.
Euripidés 480 př.n.l.- 406 př.n.l.
Jestli ve všem existuje odpuštění, pak také ve všem existuje odsouzení.
Friedrich Nietzsche 1844-1900
Odpuštění je vůně, kterou fialka shodí na zem po té, co ji rozmačkáš.
Mark Twain 1835-1910
Co je zapomenuté, je také odpuštěné.
Francis Scott Fitzgerald 1896-1940
Veřejnost je úžasné tolerantní, odpustí Vám vše, krom geniality.
Oscar Wilde 1854-1900
O nás