Další citáty o mužích

Čím více muž mluví, tím méně myslí.
Charles Louis de Secondat Montesquieu 1689-1755
Krásné ženy, jsou dobré pro muže bez fantazie.
Marcel Proust 1871-1922
Ženy padají, nemají-li v muži oporu.
William Shakespeare 1564-1616
Prozíraví muži nikdy nepodrobují zkoušce ženu a sklo.
Lope de Vega 1562-1635
Je snazší postavit silné dítě, než opravit zlomeného muže.
Frederick Douglass 1819-1895
Mělcí muži věří ve štěstí, silní v příčiny a následky.
Ralph Waldo Emerson 1803-1882
Ženy muže milují pro jejich vady. Má-li muž dost vad, odpustí mu žena i jeho vysoký intelekt.
Oscar Wilde 1854-1900
Se ženou je to stejné, jako s květinou- citlivý muž se ji ostýchá jen dotknout, pak přijde osel a sežere ji.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Muž roste z jedné ctižádosti do druhé, nejdříve se snaží ubránit se útoku a pak sám útočí na druhé.
Niccolò Machiavelli 1469-1527¨
Jen ten nejmoudřejší a nejhloupější muž se nikdy nezmění.
Konfucius 550 př.n.l.- 479 př.n.l.
Galantnost je pouhým vycházkovým kabátem muže, jakmile přijde domů, sundá jej už v předsíni.
Voltaire 1694-1778
Ten, který che dobrou ženu, musí být nejprve dobrým mužem.
Johann Wolfgang Goethe 1749-1832
Ženatý muž žije déle…nebo se mu to alespoň tak zdá.
Johann Nepomuk Nestroy 1801-1866
Moudrý muž rady nepotřebuje, hlupák je nepřijme.
Benjamin Franklin 1706-1790
Každý muž dokáže být se každou ženou, dokud ji nemiluje.
Oscar Wilde 1854-1900
Muži jsou lépe ovladatelní skrze své neřesti nežli skrze své ctnosti.
Niccolò Machiavelli 1469-1527¨
Muž s jazykem nemá cenu, když s ním neoblomí žádnou ženu.
William Shakespeare 1564-1616
Nejpolitováníhodnější muži jsou ti, kteří vyměnili své sny za zlato a stříbro.
Chalíl Džibrán 1883-1931
Nejsilnějším mužem na světě je ten, který umí být sám sebou.
Michel de Montaigne 1533-1592
Muži milují údiv a údiv stojí na počátku každé vědy.
Ralph Waldo Emerson 1803-1882
Tolikero mužů, tolikero duší, tolikero srdcí, tolikero druhů lásky.
Lev Nikolajevič Tolstoj 1828-1910
Muži-vznešení géniové, dělají tu nejposlednější věc s největším zápalem.
Leonardo da Vinci 1452-1519
Když muž miluje, hovoří s ženou hlavně o ní samé, pokud ji však přestane milovat, hovoří hlavně o sobě.
Johann Wolfgang Goethe 1749-1832
Kdyby muži byli muži tak skvělí milenci, jak o sobě říkají, neměli by ani čas učesat se.
Sacha Guitry 1885-1936
Největším kladem mnoha mužů je jejich žena.
George Sandová 1804-1876
Ošklivý, ale nadaný muž má úspěch u žen jen výjimečně, zato hezký blb je skoro vždy neodolatelný.
William Makepeace Thackeray 1811-1863
Se ženami vychází nejlépe ti muži, kteří se obejdou bez nich.
Charles Pierre Baudelaire 1821-1867
V každém muži jsou skryté ambice přechytračit koně, ryby a ženy.
Mark Twain 1835-1910
Muž touží nejvíc po dvou věcech: po hře a po nebezpečí. Proto vyhledává ženy- nejnebezpečnější hračky,
Friedrich Nietzsche 1844-1900
Kdyby se muži ženili s ženami, které si zaslouží, měli by sakramentsky svízelný život.
Oscar Wilde 1854-1900
Skrze nedůstojnost dochází muž důstojnosti.
Francis Bacon 1561-1626
Nic nerozdává muž s větší lehkostí než rady.
François de La Rochefoucauld 1613-1680
Ženy raději mluví ve dvou, muži ve třech.
Gilbert Keith Chesterson 1874-1936
Bezesporu největších zásluh pro veřejnost a nejlepších činů dosahují muži svobodní a bezdětní.
Francis Bacon 1561-1626
Mužská tvrzení často nedokazují víc, než jejich zbožná přání.
Charles Caleb Colton 1780-1832
Inteligentní žena si vždy vezme blázna.
Anatole France 1844-1924
Muži by se měli snažit více myslet a méně vědět.
Démokritos 460 př.n.l.- 390 př.n.l.
Velcí muži jsou jen vzácně příliš svědomití v urovnávání svého oblečení.
Charles Dickens 1812-1870
Žena bez muže sesychá, ale muž bez ženy hloupne.
Anton Pavlovič Čechov 1860-1904
Není velkých mužů, tam kde není malých.
George Herbert 1593-1633
Jen muži, kterým jsou ženy lhostejné, se zajímají o jejich oblečení. Mužům, kterým se líbí ženy je jejich oblečení fuk.
Anatole France 1844-1924
Jen muži, kterým jsou ženy lhostejné, se zajímají o jejich oblečení. Mužům, kterým se líbí ženy je jejich oblečení fuk.
Anatole France 1844-1924
Francouzští muži o svých ženách s přáteli raději nemluví, protože mají strach, že ti by je mohli znát lépe než oni.
Charles Louis de Secondat Montesquieu 1689-1755
O nás